ΖΕΡΒΟΣ-Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

PRE-JUNIOR
(Προαιρετικό τμήμα)

Ειδικό τμήμα για μαθητές      Α' και Β' Δημοτικού
(Παρέχεται Δωρεάν)

Η διδασκαλία γίνεται με χρήση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Interactive Whiteboard)

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό σχετικά με την χρήση του Διαδραστικού πίνακα στην τάξη, έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία:

-Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος

-Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία

-
Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων

-Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη

-Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών

-Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)

-Αύξηση αυτοπεποίθησης

JUNIOR A
(για μαθητές Β Δημοτικού)

4 ώρες / εβδομάδα

JUNIOR Α+B
(οι δύο Junior σε μία χρονιά)

4 ώρες / εβδομάδα

JUNIOR B

4 ώρες / εβδομάδα

A SENIOR

5 ώρες / εβδομάδα

B SENIOR

5 ώρες / εβδομάδα

C SENIOR

5 ώρες / εβδομάδα

D SENIOR (pre-Lower)

5 ώρες / εβδομάδα

FCE (πτυχίο Lower)

6 ώρες / εβδομάδα

PROFICIENCY I

6 ώρες / εβδομάδα

PROFICIENCY II

6 ώρες / εβδομάδα

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού