ΖΕΡΒΟΣ-Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Πληροφορική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις απόκτησης του διεθνώς αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής ECDL. ΤΑΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ--ECDL Core, Progress & Expert CERTIFICATES
WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET, OUTLOOK, POWERPOINT

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Με καθηγητή

Μέσω ειδικού προγράμματος στον Υπολογιστή

3 ενότητες
(για τον ΑΣΕΠ)

WORD, EXCEL, INTERNET-OUTLOOK

25 ώρες

Ο μαθητής κανονίζει μόνος του τις ώρες που θα έρθει να κάνει την εκπαίδευση (απεριόριστες ώρες)

1-7 ενότητες

WORD, EXCEL, INTERNET-OUTLOOK, POWERPOINT, ACCESS, WINDOWS

10-90 ώρες

Ο μαθητής κανονίζει μόνος του τις ώρες που θα έρθει να κάνει την εκπαίδευση (απεριόριστες ώρες)

Η εκπαίδευση μέσω Υπολογιστή γίνεται με ειδικό λογισμικό. Μπορούν να εκπαιδευτούν τόσο αρχάριοι μαθητές όσο και μαθητές που έχουν κάποιες γνώσεις. Είναι το ιδανικό εκπαιδευτικό πακέτο για τους μαθητές (αρχάριους ή με κάποιες γνώσεις) που θέλουν να μάθουν σε βασικό επίπεδο τον χειρισμό του λειτουργικού συστήματος, τις βασικές έννοιες των υπολογιστών, ολόκληρη την σουίτα εφαρμογών του Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) αλλά και την πλοήγηση στο Internet με τον Internet Explorer και την αποστολή και λήψη αλληλογραφίας είτε με το Outlook Express είτε με το MS Outlook. Η εφαρμογή του μέχρι τώρα εκτός από άριστη εκπαίδευση έδωσε και απόλυτη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης οποιουδήποτε φορέα για την απόκτηση αναγνωρισμένου από τον ΟΕΕΚ πιστοποιητικού.

Σ' αυτή την εκπαίδευση όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ύλης που πρόκειται να καλυφθεί είναι καταγεγραμμένα σε μορφή βίντεο. Οι μαθητές έχουν την πρώτη επαφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο μέσω αυτού του βίντεο. Κατόπιν είναι έτοιμες σε μορφή in-Application αυτοματοποιημένες ασκήσεις που βοηθούν τον μαθητή να εφαρμόσει στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες όλα όσα έμαθε στο μάθημα πριν από λίγο. Οι ασκήσεις αυτές είναι κατάλληλες ώστε ο μαθητής να δει σφαιρικά το εκπαιδευτικό αντικείμενο να το συνδυάσει με γνώσεις παλαιοτέρων μαθημάτων αλλά και μέσω αυτών να κάνει επανάληψη σε προηγούμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Στο τέλος κάθε ενότητας όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα υπάρχουν τεστ διάγνωσης και εξέτασης. Αυτά τα τεστ, σε μορφή in-ATES, ελέγχουν πλέον τον μαθητή αν είναι έτοιμος για εξετάσεις. Έχουν την δυνατότητα να δείξουν αυτόματα τις ελλείψεις που έχει και την επανάληψη που πρέπει να γίνει αλλά και να προετοιμάσουν τον μαθητή για τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που θα αντιμετωπίσει.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ECDL A

2 ώρες/εβδομάδα (διάρκεια 8 μήνες)

ΤΜΗΜΑ ECDL B
( Προϋποθέτει την τάξη Α ή αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων )

2 ώρες/εβδομάδα (διάρκεια 8 μήνες)

ΤΜΗΜΑ ECDL Core
( Προϋποθέτει την τάξη Α & B ή αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων )

3 ώρες/εβδομάδα (διάρκεια 8 μήνες)

Ελεύθερη πρόσβαση στο INTERNET για όλους τους μαθητές μας
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι σπουδαστές μας παίρνουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση των Πιστοποιήσεων ECDL Core / ECDL Progress / ECDL Expert   (αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ )

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού